Avisco Group

חברת AVISCO GROUP הוקמה בשנת 2004, בקפריסין.
אנו מובילים בשוק הנדל"ן באיחוד האירופי, מתמקדים בנדל"ן מסחרי ומגורים בגרמניה, בריטניה, קפריסין והולנד, ומכוונים לפלחי השוק האטרקטיביים ביותר: משרדים, מגורים ובתי מלון, במיקומים מרכזיים בערים אירופיות מובילות.

כתובת:
מגדל Patroclos, קומה 5,
שדרת spyrou Kyprianou 41-43, 6051,
לרנקה, קפריסין.